ZARZĄD NZOZ GRO-MEDICUS

Dr n.med. Krystyna Klimczyk - Prezes Zarządu
Lek.med.  Barbara Molik - Vice Prezes Zarządu