Informacja dla Pacjentów NZOZ GRO-MEDICUS

  1. Kontakt pacjenta w celu rejestracji do lekarza internisty odbywać się może osobiście (okienko nr 4 parter), telefonicznie (12 267 23 65) lub mailowo (rejestracja@gromedicus.pl)
  2. Pacjenci proszeni są o przygotowanie do rozmowy z pracownikiem rejestracji:

Rejestracja odbywa się w oparciu o okazany dowód tożsamości lub w przypadku kontaktu pacjenta przez telefon lub drogą mailową należy podać imię i nazwisko oraz PESEL. Personel dokona wtedy weryfikacji pacjenta, poprzez zadanie dodatkowych pytań.

Rejestrując się pacjent zostanie poproszony o informacje:

a/ czy chce się umówić na wizytę osobiście,

b/ czy chce skorzystać z teleporady,

c/  czy jest to zgłoszenie w celu powtórzenia leków.

Lekarz może poprosić pacjenta o osobistą wizytę, w przypadku, gdy jest to niezbędne w dalszej diagnostyce lub leczeniu.