LEKARZE INTERNIŚCI

Oferujemy Państwu dostęp do profesjonalnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Porady udzielane są przez doświadczonych lekarzy z długoletnim stażem pracy.
Świadczenia z zakresu POZ są bezpłatne dla pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza.

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 18:00
Rejestracja i informacja
telefon: 12 267-23-65, osobiście w okienku nr 4 na parterze Przychodni lub pocztą elektroniczną:   rejestracja@gromedicus.pl

Deklaracje wyboru lekarza oraz pielęgniarki POZ, do samodzielnego uzupełnienia, można pobrać TUTAJ. Nasi pacjenci deklarują TYLKO wybór lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dwie strony deklaracji należy wydrukować obustronnie na jednym arkuszu A4.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji elektronicznie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) bez konieczności osobistej wizyty w rejestracji.

W naszym NZOZ-ie  deklaracje przyjmowane są do następujących lekarzy:

1. lek. med. Justyna Zajączkowska-Śliwa

2. lek. med. Dariusz Rurka

3. lek. med. Anna Urbańska

Jako lekarze wspomagający (bez możliwości składania deklaracji) w naszej poradni pracują również:

lek. med. Grażyna Nowakowska

lek. med. Damian Kowalski

lek. med. Antonina Pykosz-Vasina

lek. med. Patrycja Dobroszczyk

W naszym NZOZ-ie  deklaracje przyjmowane są jeszcze do następujących                    pielęgniarek POZ:
1.   pielęgniarka Dorota Czerepak

2.   pielęgniarka Lidia Paluch

Pobrany i wypełniony druk deklaracji należy podpisać na stronie drugiej w poz 14 i wysłać pocztą na nasz adres:

NZOZ „GRO-MEDICUS” sp. z o.o.
Ul. Szwedzka 27
30-315 Kraków
lub przynieść osobiście i złożyć w rejestracja NZOZ GRO-MEDICUS w okienku nr 4 na parterze przychodni.
W rejestracji nasze Panie rejestratorki pomogą również wypełnić deklarację.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji elektronicznie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) bez konieczności osobistej wizyty w rejestracji.

Po godzinie 18 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta od dnia 01.03.2011 r. można korzystać z wielu miejsc, z którymi NFZ podpisał umowę na świadczenie takich usług. Nasi pacjenci mogą skorzystać z punktu opieki całodobowej, który również znajduje się przy ul. Szwedzkiej 27