Szanowni Państwo!

Narodowy Fundusz Zdrowia na swojej stronie internetowej www.nfz.gov.pl udostępnił wszystkie niezbędne informacje, które mogą pomóc w korzystaniu ze świadczeń medycznych.

Poniżej zamieszczamy kilka najważniejszych informacji dotyczących udzielania porad medycznych w poradniach specjalistycznych i internistycznych.

  1. Aby skorzystać z bezpłatnej porady lekarskiej należy w trakcie rejestracji okazać odpowiedni dokument tożsamości (ze zdjęciem) w celu sprawdzenia uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w systemie EWUŚ.
  2. Z porad u lekarza internisty można skorzystać po uprzednim złożeniu deklaracji wyboru lekarza POZ.
  3. Do lekarzy specjalistów konieczne jest skierowanie od lekarza internisty.
  4. Bez skierowania można skorzystać z porad lekarza wenerologa, ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, stomatologa.
  5. Każda poradnia (za wyjątkiem lekarza internisty) ma obowiązek ustawowy prowadzić listę oczekujących, która ma na celu zapewnić pacjentom równy, sprawiedliwy i niedyskryminujący oraz przejrzysty dostęp do świadczenia opieki zdrowotnej.
  6. Każdy pacjent, który jest na liście oczekujących do lekarza specjalisty i nie może się stawić w poradni lub gdy zrezygnował ze świadczenia jest zobowiązany powiadomić o tym personel odpowiedniej poradni.
  7. Transport sanitarny przysługuje osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta, w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającej z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
  8. Transport sanitarny częściowo płatny przysługuje w przypadku chorób krwi, nowotworowych, oczu i innych, gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjent pokrywa wtedy 60% kosztów przejazdu środkami transportu sanitarnego.