ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Nadrzędnym celem NZOZ „Gro-Medicus” jest ciągłe doskonalenie jakości świadczeń medycznych w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać potrzeby naszych Pacjentów, stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju firmy oraz uzyskać maksymalny efekt ekonomiczny.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

- stałe doskonalenie jakości naszych usług, co pozwoli na utrzymanie lepszej konkurencyjności na lokalnym rynku usług medycznych

- rozbudzenie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość i wzmocnienie ich poczucia identyfikacji z firmą

- świadczenie usług przez fachowy personel stale podnoszący swoje kwalifikacje

- proces zachowania i ratowania zdrowia Pacjenta – będący naszym naczelnym zadaniem

- stałe rozpoznawanie oczekiwań i problemów Pacjentów

- działania promujące profilaktykę zdrowia i zdrowy styl życia

-  wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe  doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

Polityka jakości jest znana i akceptowana przez wszystkich pracowników, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji jej założeń.