MEDYCYNA PRACY

Informacje o poradni medycyny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom, jak również pracownikom przyjmowanym do pracy bezpłatne badania profilaktyczne, które mają wykazać zdolność do pracy na danym stanowisku.

Umożliwiamy wykonanie badań:

  • badania profilaktyczne wstępne (pracownicy nowi)
  • badania profilaktyczne okresowe (pracownicy)
  • badania profilaktyczne kontrolne (pracownicy po zwolnieniu chorobowym trwającym
    powyżej 30 dni)

Korzystając z naszych usług pracodawca może być pewien, solidności wykonanych usług.

Pełny zakres badań, czyli badania analityczne, badania dodatkowe (okulista, neurolog, laryngolog), rtg, ekg oraz badanie lekarza medycyny pracy trwa 2-3 dni roboczych.

Pracownik w celu wykonania badania powinien zgłosić się do pokoju nr 2, I piętro Przychodni przy ul. Szwedzkiej 27 i przynieść ze sobą skierowanie wystawione przez pracodawcę i dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 012 267 23 65 (prosić
z gabinetem zabiegowym)

Prawidłowo wypełnione skierowanie: